Solar Laboratory Logosolar laboratory
 

AktuÁlne

  • Výstava zariadení k projektu HEZ spojená s prezentáciou výsledkov - 3. septembra 2012 o 10:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf)
  • Výstava zariadení k projektu HEZ spojená s prezentáciou výsledkov - 23. februára 2012 o 12:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf)
  • Oficiálne otvorenie výskumno - vzdelávacieho centra zriadeného v rámci projektu ITMS 262 202 200 56 a výstava zariadení k projektu spojená s prezentáciou výsledkov - 10. februára 2012 o 10:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf, návratka - doc)
  • Výstava zariadení k projektu HEZ spojená s prezentáciou výsledkov - 1. februára 2012 o 11:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf)
  • Výstava zariadení k projektu HEZ spojená s prezentáciou výsledkov - 25. januára 2012 o 11:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf)
  • Výstava zariadení k projektu HEZ spojená s prezentáciou výsledkov - 6. septembra 2011 o 10:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf)
  • Výstava zariadení k projektu HEZ spojená s prezentáciou výsledkov - 2. septembra 2011 o 10:00 v priestoroch Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva (pozvánka - pdf)

PRIEBEŽNE

  • Exkurzie pre školy - tématika obnoviteľných zdrojov energie - po dohovore s Ing. Annou Michalíkovou, CSc. (e-mail - anna.michalikova@stuba.sk)
  • Exkurzie a konzultácie pre firmy a odbornú verejnosť - po dohovore s doc. Marošom Soldánom, PhD. (e-mail - maros.soldan@stuba.sk)
aktualizácia: 30. augusta 2011 © Richard Kuracina, Maroš Sirotiak